Verksamhet

Företaget erbjuder tjänster inom följande områden:

 • Marknadsarbete för trafik och godsbolag inom bla. skog, biobränsle och återvinning.
 • Kontakt med infrastrukturägare för upprättande av nya lastplatser.
 • Upprättande och revidering av Järnvägsnätsbeskrivning, (JNB) och Trafiksäkerhetsinstruktion, (TRI).
 • Förare vid växling huvudspår, system H och M.
 • Signalgivning vid växling huvudspår, system H och M.
 • Skydds och Säkerhetsledare inkl. tågvarning. (BASÄSKYDD).
 • Tillsyningsman inkl. vägvakt. (BASÄTSM).
 • Trafikledning Sidospår.
 • Lastansvarig rundved, järnväg.
 • Timmerbilschaufför med CE behörighet inkl. YKB.
 • Utbildning/lärande i Lastsäkerhet Rundved enl. Branschorganisation Tågföretagens föreskrifter.
 • Personal/Bemanning.